Svadba, obmedzenia a koronavírus COVID-19

Svadba, obmedzenia a koronavírus COVID-19

Svadba, obmedzenia a koronavírus COVID-19

Svadba, obmedzenia a koronavírus COVID-19 / aktualizácia článku a nové opatrenia
TITULNÁ FOTO: Jozef Sádecký

Svadba a nový Covid automat | opatrenia január 2022

Aktualizácia 13.1.2022

PREHĽAD HLAVNÝCH ZMIEN ZO VŠETKÝCH NOVÝCH VYHLÁŠOK

• Povinnosť nosiť respirátor platí po novom nielen v interiéri, ale aj v exteriéri:

1. ak ste vonku a ste vzdialení od cudzích osôb menej ako 2 metre.
2. Ak ste účastní na hromadnom podujatí, a to aj v prípade, ak ste od cudzích ľudí vzdialení viac ako 2 metre.
• Od 19. januára sa zavádza sa nový režim OP+, ktorý bude podmienkou vstupu do vybraných prevádzok (napríklad fitness, wellness, akvaparky, kúpele a kúpeľné liečebne bez zdravotnej indikácie a krátkodobé ubytovacie služby – hotelové, turistické a podobné.)
• Pre vysokorizikové podujatia, ako sú napríklad oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne, platí od 19. januára režim OP+. Pre ostatné typy hromadných podujatí režim OP+ neplatí.
• Plošne sa otvárajú prevádzky kúpalísk, wellness a akvaparkov (len pre režim OP+)
• Otvárajú sa všetky doteraz uzavreté prevádzky služieb (len pre režim OP)
• Rozširuje sa zoznam prevádzok, ktoré môžu mať otvorené v režime základ (predajne odevov a obuvi, kancelárske a školské potreby, potreby pre deti, galantéria a textil, stavebniny, inštalačný a elektroinštalačný materiál, železiarstva, farby-laky, predajné miesta diaľničných známok, knižnice)
• Prevádzky s obmedzením otváracích hodín budú môcť mať otvorené do 22:00 – ide napríklad o prevádzky verejného stravovania s výnimkou donášky a odber so sebou, predajne drogérií, oblečenia a obuvi, domáce potreby, trhoviská, kľúčové služby, prevádzky telekomunikačných operátorov a podobne.
• Zákazníci hotelov a podobných služieb krátkodobého ubytovania po tretej dávke sa už nebudú musieť preukazovať negatívnym testom; táto povinnosť ostáva pre osoby s dvoma dávkami vakcíny s dvojdávkovou schémou a s jednou dávkou vakcíny s jednodávkou schémou – hotely a podobné služby budú otvorené v režime OP+
• Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania sa ruší obmedzenie kapacity ubytovaných hostí (doteraz bolo 75 %)
• Ruší sa kapacitné obmedzenie pre prevádzky verejného stravovania (doteraz bolo 50 %)
• Fitness centrá budú v režime OP+, zvyšuje sa maximálna kapacita na 50 osôb (alebo 1 osoba na 15 štvorcových metrov)
• Bude povolená prevádzka detských kútikov (v režime OP)
• Ruší sa povinnosť len individuálnych prehliadok v múzeách a galériách
• Ubytovanie pre lyžiarske, snoubordové výcviky pre deti do 18 rokov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu bude možné v režime OTP
• Povinné testovanie nezaočkovaných zamestnancov zostáva minimálne do konca januára 2022 jedenkrát do týždňa, testovať sa nebudú musieť zamestnanci s kontraindikáciou očkovania.
• Pôvodne avizované skrátenie lehoty po prekonaní covidu zo 180 na 90 dní sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva a konzíliom odborníkov odkladá; v režime OP a OTP tak naďalej budú osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.
Na účely vyhlášok sa pod pojmom OTP, OP a OP+ rozumie:

Kompletne očkovaní (O):

• osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022)
• osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022)
• osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia (Lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022.)
• deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
• osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať
– certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a
– negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu

Testovaní (T):

Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:
• RT-PCR alebo LAMP test nie starším ako 72 hodín od odberu alebo
• antigénový test nie starší ako 48 hodín od odberu

Po prekonaní (P):

• osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (Lehota 180 dní sa po dohode s MZ SR a konzíliom odborníkov zatiaľ nemení na pôvodne avizovaných 90 dní)
• Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

OP+

• osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny, ide teda o osoby:
– najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster dávka
– najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka
• osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy), ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín
• kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku (teda bez posilňujúcej dávky aj bez testu)
• kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
• osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať
– certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a
– negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu
• Osoby od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72
hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín
• Osoby do 6 rokov veku bez testu
*Zdroj Ministerstvo zdravotníctva SR 

Aktualizácia 13.1.2022

Vláda schválila nové opatrenia, od 19.1.2022 bude platiť aj režim OP plus

Od 19. januára budú na Slovensku s obmedzeniami otvorené všetky školy, prevádzky, služby.

Tieto celonárodné opatrenia budú platné najviac štyri týždne po dosiahnutí vrcholu vlny variantu Omikron.
Budú platiť tieto 4 režimy: základ, OTP, OP a OP+. V režime OP sa bude uznávať prekonanie ochorenia Covid-19 len po dobu 90 dní od pozitívneho výsledku PCR testu (doteraz to bolo 180 dní).

NOVÉ OPATRENIA OD 19.1.2022, hromadné podujatia, hotely, ubytovanie, režim OP plus, OP+

REŽIM ZÁKLAD:
Všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania
REŽIM OTP
Osoby, ktoré sú
• kompletne očkované,
• testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín),
• alebo ochorenie COVID -19 prekonali za ostatných 90 dní
REŽIM OP
• Kompletne zaočkované osoby po dobu 9 mesiacov od ukončenia základnej očkovacej schémy, resp. od ostatnej „booster“ dávky
• Osoby po prekonaní COVID-19 + jedna dávka vakcíny
• Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR nie staršom ako 90 dní
• Deti mladšie ako 12 rokov a dva mesiace
• Dočasne, alebo trvalo kontraindikované osoby na základe jednotného formuláru s platným testom
REŽIM OP+
Spĺňajú definíciu OP a zároveň sú
• Testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín)
• alebo dostali booster dávku • prípadne majú kompletné očkovanie + prekonanie ochorenia COVID -19 nie staršie ako 180 dní
• Deti 2-12 rokov a dva mesiac s testom
• Deti 12 rokov a dva mesiace – 18 rokov a dva mesiace kompletne zaočkované s testom

Aktualizácia 12.1.2022

Zákaz zhromažďovať sa je zrušený a nové obmedzenia pre hromadné podujatia

Zákaz zhromažďovania je zrušený. Toto rozhodnutie vláda prijala na rokovaní 12. januára 2022. Zákaz zhromažďovania nad šesť osôb okrem členov spoločnej domácnosti platil pre zlú pandemickú situáciu od 25. novembra 2021. *Zdroj minv.sk

 


miesto na svadbu, svadobne priestory, svadba, miesto na hostinu


Aktualizácia 24.11.2021

Núdzový stav a zákaz vychádzania od 25. novembra 2021

Núdzový stav

Vláda SR vyhlasuje dňom 25.11.2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav. Celé znenie TU>>

Zákaz vychádzania

Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Zákaz zhromažďovania sa

S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

     Lockdown – oslavy a podujatia:

 • Hromadné podujatia sú zakázané s výnimkami
 • Bohoslužby – povolená len individuálna pastoračná činnosť (od 5:00 do 20:00)
 • Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) – povolený pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst (od 5:00 do 20:00), maximálne 6 osôb s výnimkou pohrebov
 • Svadby, kary, oslavy, večierky a HP v prevádzkach verejného stravovania – organizovanie osláv, večierkov, svadieb a karov je zakázané

 

 • Platné od 25.11.2021: Núdzovy stav / Covid Automat je pozastavený!

 

Aktualizácia 18.11.2021

COVID automat sa od pondelka 22.11.2021 sprísni pre nezaočkovaných

Dočasne sa do praxe uvádza lockdown pre nezaočkovaných. Nový COVID automat platný od pondelka, 22.11.2021, výrazne sprísňuje opatrenia pre nezaočkovaných vo všetkých okresoch. Nezaočkovaní ľudia patria medzi najviac ohrozených. Hromadné podujatia budú preto len pre zaočkovaných a prekonaných podľa limitov na základe regiónu (viac informácii ku svadbám v nižšie priloženej tabuľke). Nezaočkovaní budú môcť chodiť do tzv. esenciálnych obchodov, teda obchodov pre základné životné potreby. Nebudú môcť chodiť do nákupných centier či reštaurácií.

Nový COVID-automat zrovnoprávni postavenie kompletne očkovaných a tých, ktorí sú v lehote do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, bude to kategória s označením OP. Tieto dve skupiny ľudí budú v mnohých ohľadoch zvýhodňovaní, čo znamená, že sa nemusia dvakrát do týždňa testovať do práce, môžu slobodne chodiť do obchodov, teda nielen do esenciálnych (pre základné životné potreby), ale aj do nákupných centier.

COVID AUTOMAT, 18.11.2021, systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie proti-epidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba Covid-19), výber z Covid automatu ku svadbám:

covid automat svadba, COVID AUTOMAT, OD 22.11.2021, svadba, obmedzenia

Celé znenie nového Covid automatu si môžete pozrieť v priloženom PDF>>

Automatické opatrenia podľa rizika

Covid Automat v4.3 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní), alebo (3) OP (očkovaní, po prekonaní). Každá z možností ponúka inú sadu prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné. Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné.

 • Pod “Základom” sa pre potreby Covid Automatu v4.3 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.
 • Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4.3 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
 • Pod “OP” sa pre potreby Covid Automatu v4.3 myslia osoby, ktoré sú:
  – Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy
  – Osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR3) po dobu 1 roka od prekonania COVID-19
  – Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR2 nie staršom ako 180 dní3
  – Deti mladšie ako 2 roky
  – Deti 2-12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP)

 

Aktuálne platné opatrenia PRE VÁŠ OKRES si môžete pozrieť v aplikácii: automat.gov.sk >>

 

 


Cestovanie do SR – eHranica

Platnosť nariadenia od 9. 7.2021 do odvolania:

Od 9. júla sú v platnosti nové vyhlášky č. 226 a č. 227, ktoré upravujú režim na hraniciach a povinnosť domácej izolácie. Taktiež ukladajú povinnosť osobám nad 12 rokov registráciu do formuláru eHranica>>. Pravidlá vstupu na Slovensko a následnej domácej izolácie sa rozlišujú podľa veku osoby a na základe ďalších podmienok.

Celé znenie pre všetky vekové kategórie aj s podmienkami pre výnimky nájdete podrobne na stránke: korona.gov.sk TU >>

lockdown, zakaz vychadzania, covid, korona, 2021, marec, opatrenia, slovensko

Prajeme veľa optimizmu, trpezlivosti a pevné zdravie. Keď je zdravie, všetko sa dá zvládnuť a ak je Váš vzťah pevný a láska skutočná, prežije aj takýto odklad manželského sľubu.

Váš svadobný vyhľadávač Nasa-svadba.sk


Všetky bližšie info a podrobné znenia nájdete na www.uvzsr.sk alebo aktuálne platné hygienické opatrenia na www.korona.gov.sk

 

Predošlý článok – leto/ jeseň 2021, aktualizácia do 21.11.2021 Svadba, obmedzenia a koronavírus COVID-19, leto/jeseň 2021 nájdete tu >>