Svadba, obmedzenia a koronavírus COVID-19

Svadba, obmedzenia a koronavírus COVID-19

Svadba, obmedzenia a koronavírus COVID-19

Svadba, obmedzenia a koronavírus COVID-19 / aktualizácia článku a nové opatrenia
TITULNÁ FOTO: Jozef Sádecký

Zákaz vychádzania skončil dňom 14. novembra 2020.

Nové opatrenia platné od 16.11.2020 menia obsah hygienických pravidiel, podmienky organizovania hromadných podujatí ako aj zoznam menej rizikových krajín. Prečítajte si celé znenie Vyhlášky ÚVZ SR k režimu na hraniciach ako aj k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (PDF, 335 kB).

Viac na stránke korona.gov.sk>>

13.11.2020 – ďalšie a nové aktualizácie nájdete tu>>


Vláda predĺžila zákaz vychádzania do 14. novembra

Obmedzenie pohybu sa nevzťahuje na ľudí s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom z plošného testovania. Zákaz vychádzania neplatí, tak ako doteraz, v čase od 1.00 do 5.00 hod.


Svadba a koronavírus COVID-19 – aktualizácia a upresnenia 22.10.2020 / + nové uznesenie vlády 28.10.

V texte sú uvedené zmeny platné na celoštátnej úrovni – výňatok pre SVADBY. Opatrenia vydané regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva platné nad rámec celoplošných opatrení je možné nájsť na stránkach jednotlivých RÚVZ.

Nové uznesenie vlády č. 693 z 28.10.2020 (PDF, 200 kB) obmedzenie pohybu predlžuje až do 8. novembra v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa.

 • Na čo sa nevzťahuje zákaz vychádzania do 2.11.2020? – o.i. Na cestu na uzavretie manželstva a cestu späť.
 • Na koho a čo sa nevzťahuje zákaz vychádzania od 2.11.2020 do 8.11.2020? – o.i. Na osobu, ktorá sa preukáže negatívnym testom (podľa pokynov v uznesení), na cestu uzavretie manželstva a cestu späť.
  >> celé znenie >>

Čiastočný zákaz vychádzania a opatrenia platné od 24.10.2020 /lockdown

Uznesenie vlády SR k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu obmedzuje od 24.10.2020 do 1.11.2020 slobodu pohybu s výnimkou cesty na uzavretie manželstva a cesty späť. (Platí len pre novomanželov, taktiež pre účasť na samotnom obrade platí len zúčastnenie oddávanej dvojice.)

       UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020
k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu…
celé znenie – pdf >>

Svadba a koronavírus COVID-19, koronavirus, COVID-19, svadobny vyhladavac, nasa svadba, covid, svadba 2020, svadba 2021

aktualizácia a upresnenia 12.10.2020/ informácie z portálu Úradu verejného zdravotníctva SR.

Svadba a koronavírus COVID-19
Svadobné hostiny sú od 1.10.2020 zakázané

Zákaz zhromažďovania sa nad 6 ľudí – platný od 15.10.2020
Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku navrhol nasledovné opatrenia:

 • Rúško je povinné aj v exteriéri v obciach a mestách
 • Zákaz všetkých hromadných podujatí
 • Zákaz zhromažďovania nad 6 ľudí podľa Krajčího bude platiť od 13. októbra
 • Jedlo len zabalené a so sebou, jesť sa môže výlučne v exteriéri
 • Uzavretie fitness centier, kúpalísk, akvaparkov a sáun
 • Stredné školy distančné štúdium – platné od zajtra
 • Obchody a nákupné centrá 1 osoba na 15 m2
 • Vyhradené hodiny potravín a drogérie pre seniorov nad 65 rokov od 9:00-11:00


Zákaz zhromažďovania sa nad 6 ľudí.
“V rámci zákazu hromadných podujatí sa toto opatrenie bude týkať aj svadieb, osláv či omší,” povedal premiér SR.

HROMADNÉ PODUJATIA

 • Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený.

PREVÁDZKY

 • Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 m2
 • Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou
 • Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa súčasných pravidiel

Opatrenia by mali platiť do času, kým sedemdňový kĺzavý medián nedosiahne hranicu 500.
Celý článok tu >>

Svadba, sadecky

© Jozef Sádecký Photography

1.10.2020

Od 1.10.2020 je povolené usporiadať svadobný obrad do 50 osôb, svadobné hostiny po obrade sú zakázané do odvolania

      Hromadné podujatia je možné organizovať do 50 osôb, vrátane organizátorov. V prípade kultúrnych alebo športových podujatí platí, že ak počet osôb vystupujúcich v mene organizátora (napríklad účinkujúci, športovci, organizačný tím) presiahne počet 50, podujatie sa môže uskutočniť, avšak bez prítomnosti obecenstva.
Až do odvolania je zakázané usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) ako aj v ubytovacích zariadeniach.
Všetkým fyzickým aj právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať spoločenské podujatia, ako sú svadobné oslavy, oslavy iného charakteru, plesy, kary, stužkové slávnosti a podobne.
Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v čase začiatku hromadného podujatia mať negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného v krajinách EÚ na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín. Takéto hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Pokiaľ sú uvedené podmienky splnené, je na takomto hromadnom podujatí možné podávať a konzumovať jedlá a nápoje.
V ostatných prípadoch je na hromadných podujatiach zakázané podávať aj konzumovať jedlá a nápoje.
Organizátor hromadných podujatí je povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR v prípade kontroly dodržanie maximálneho povoleného počtu účastníkov. Organizátor teda bude musieť vyhradiť priestor a zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup účastníkov podujatia.
Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:
– vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch je možný s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– zaistiť pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (šachovnicové sedenie sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky),
– obradov sa nesmú zúčastňovať osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
– pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom,
– pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz (či iná osoba) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii),
– odporúčame, aby sa pri náboženských obradoch nepodávali ruky a nedochádzalo ani k iným vzájomným dotykom (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom),
– odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
– v priestoroch treba vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Zmena opatrenia – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia >> PDF

30.9.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Opatrenie prevádzky a hromadné podujatia:

… Zároveň sa s účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania podľa § 48 ods. 4 písm. d)
zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a
právnickým osobám výslovne zakazuje usporadúvať hromadné podujatia spoločenského
charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.).

Celé znenie:
opatrenie prevádzky a hromadné podujatia >> PDF


29.9.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia:
opatrenie rúška >> PDF
opatrenie hranice >> PDF


28.9.2020

Svadobné hostiny sú od 1.10.2020 zakázané

Zmeny platné od 1.10.2020 do odvolania pre hromadné podujatia:

 • Kultúrne podujatia sa zakazujú. Zakázané sú aj omše …a súkromné podujatia.
 • Povolené sú len obrady sobáša, pohrebu a krstu. Počet osôb bude limitovaný (počet nebol oznámený). Oslavy po obradoch a kary sú zakázané.
 • Výnimka môže byť udelená v prípade, že organizátor dokáže zabezpečiť všetkým účastníkom negatívny test nie starší ako 12 hodín.
 • Rodinné oslavy sa dôrazne odporúčajú preložiť na iný čas.

Vláda sa v stredu 30.10.2020 bude opätovne zaoberať zavedením núdzového stavu.

Celé znenie – uvzsr.sk:

Ústredný krízový štáb navrhol sprísnené opatrenia od 1. októbra
zverejnené 28.9.2020 20:13

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol nasledovné opatrenia s predpokladanou platnosťou od 1. októbra:
HROMADNÉ PODUJATIA
Od 1. októbra nebude možné organizovať akékoľvek hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy s výnimkou obradov, ako je sobáš, krst či svadba, ako aj s výnimkou podujatí, ktorých konanie stanovuje zákon (zasadnutia štátnych a samosprávnych orgánov, súdov a podobne). Limit účastníkov na obradoch je ešte predmetom rokovania Ústredného krízového štábu SR.
Hromadné podujatia bude možné organizovať len v tom prípade, ak všetci účastníci budú mať potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na COVID-19 nie staršie ako 12 hodín. Tieto podujatia bude treba hlásiť na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred začiatkom.
Ústredný krízový štáb dôrazne odporúča preložiť rodinné oslavy na obdobie priaznivejšej epidemiologickej situácie.
PREVÁDZKY:
Prevádzky verejného stravovania budú môcť byť otvorené od 6:00 do 22:00, v prípade rozvozu a predaja cez okienko nonstop. Otvorené budú môcť byť len tie, kde zákazníci sedia.
Úrad verejného zdravotníctva SR vypracuje bližšiu špecifikáciu opatrení, s ich definitívnym znením bude verejnosť v dohľadnom čase oboznámená.
Ústredný krízový štáb SR tiež rozhodol, že predloží vláde návrh na vyhlásenie núdzového stavu.

25.9.2020

Tak ako nám začalo upršané počasie, tak prichádzajú aj zlé správy s opatreniami voči pandémii. Na tlačovej konferencii po zasadnutí Pandemickej komisie vlády SR sme si vypočuli nové zmeny ku svadbám a hromadným podujatiam platné od 1.10.2020. Kvôli zlému vývoju situácie chce premiér znížiť počet ľudí na svadbách na 30 osôb a teda sa vracia ku návrhu komisie spred 2 týždňov.
V pondelok 28.10.2020 na zasadnutí krízového štábu budú oznámené nové opatrenia.

24.9.2020
Manuál bezpečnej svadobnej hostiny – nezverejnený


Svadby do 100 osôb platné necelé 2 týždne, nerealizované

…oznámil premiér na svojom facebooku, bližšie info onedlho, čakáme na aktualizáciu ÚVZ SR

Zatiaľ aspoň základné zmeny opatrení, platné od 1.10.2020, ktoré uviedol na tlačovej besede po rokovaní vlády premiér Igor Matovič:

Na svadbách bude môcť byť najviac sto ľudí (okrem personálu), platí povinnosť mať rúško mimo konzumácie a fotenia. Svadobnú hostinu musí oznámiť prevádzka 48 hodín pred termínom RÚVZ a dodržiavanie pravidiel budú kontrolovať hygienici spolu s políciou.

Pre aktuálny stav pandémie ÚVZ zverejní manuál bezpečnej svadobnej hostiny, platný od 1.10.2020 (na celoštátnej úrovni, aktuálne regionálne výnimky je treba overiť na RÚVZ).

 • Počas celej svadby a aj na tanečnom parkete sú svadobčania povinný mať rúška, nie sú vyžadované pri konzumácii jedál a nápojov a pri fotografovaní
 • Ženích s nevestou rúška nebudú musieť mať počas obradu a aj počas celej svadby
 • Majiteľ alebo prevádzkovateľ zariadenia je povinný informovať RÚVZ o konaní svadobnej hostiny 48 hodín vopred 
 • Dodržiavanie hygienických opatrení ako aj nosenie rúšok budú kontrolovať hygienici spolu s políciou
 • V červených zónach budú prebiehať kontroly dokonca aj viac krát za noc
 • Za porušenie hygienických opatrení na hostine bude sankcionovaný majiteľ priestoru, v červenom regióne bude výška sankcie dokonca dvojnásobne vyššia ako v zelenom
 • Sankciu je možné uložiť až do výšky 20.000 €

Ako to bude v reálnom živote fungovať, ukáže čas. Nevesty a svadobní dodávatelia sa síce potešili, ale majitelia priestorov si môžu s podguráženými hosťami narobiť veľké starosti. Veríme, že rodiny si takýchto svadobčanov ustrážia a všetko bude v poriadku.

Ešte si musíme počkať na zverejnenie manuálu bezpečnej svadobnej hostiny a hor sa do svadieb pre #100 osôb.

Na základe nášho článku nás na túto zložitú tému oslovila so svojimi otázkami aj pani redaktorka s portálu SME:
“Nevesty a svadobní dodávatelia sa síce potešili, ale majitelia priestorov si môžu narobiť veľké starosti,” reaguje na avizované opatrenia Andrea Korytinová z portálu Nasa-svadba.sk.
celý článok >>


16.9.2020

Svadba, koronavirus, sadecky

© Jozef Sádecký Photography

Dlho sme sa netešili z uvoľnenia opatrení okolo svadieb a už nás čaká ďalšie prísne obmedzenie.

V pondelok*** 14.9. sa nerozhodlo, tak čakáme ďalej …ak máte naplánovanú či preloženú svadbu po 1.10. 2020, ako teraz “opäť” postupovať? Svadobčania aj svadobní dodávatelia sú rozhorčení a zúfalí.

Prejsť na stánku Petície za zachovanie svadieb do 150 ľudí a podpísať >>

ku 15.9.2020 petíciu podpísalo už viac ako 25.000 ľudí.

Petíciu podpisujú nielen bezradní budúci mladomanželia ale aj svadobní dodávatelia a prevádzkovatelia svadobných priestorov.

Budúci svadobčania majú vyplatené nemalé zálohy, nehovoriac o tom, že množstvo svadieb bolo už preložených z jarných termínov a teda starosti s tým spojené už mnohí preskákali. Búria sa proti ďalším aktuálnym obmedzeniam.
Na svadby sú samozrejme naviazané aj firmy svadobného segmentu. Svadobní dodávatelia ako hotely, reštaurácie, cateringové firmy, fotografi, cukrári, svadobné agentúry, hudobníci, kvetinári ai. svadobné služby, pre ktorých znížený počet hostí predstavuje znížené tržby, ak vôbec nejaké svadby prebehnú, budú vo veľkom ekonomickom prepade. A po jarnej ne-sezóne bude tento stav pre väčšinu likvidačný. Ako majú živiť rodiny, ako platiť odvody, či odložené splátky úverov, ktoré onedlho začnú byť splatné?

14.september 2020


Pandemická komisia vlády SR navrhla obmedziť kapacitu svadieb z aktuálnych 150 na maximálne 30 ľudí s platnosťou od 1. októbra 2020. Na základe toho vznikla petícia, ktorá žiada zachovať kapacitu hostí na 150 ľudí, prípadne na 100. Budúci svadobčania už začínajú byť bezradní, najmä tí, čo preložili svoju jarnú svadbu kvôli karanténe na “bezpečnú” jeseň. Obmedzenie svadobnej kapacity bude mať samozrejme výrazný ekonomický dopad aj na dodávateľov svadobných služieb, tovaru a celkovo na svadobný segment podnikania.

 • Ak návrh Pandemickej komisie 14.9.2020*** Ústredný krízový štáb schváli, od 1. októbra sa konanie svadieb nad 30 osôb zakáže na celom území krajiny.
 • ZAPOJTE SA SVOJIM PODPISOM:

Petícia za zachovanie svadieb do 150 ľudí.

Touto petíciou žiadame premiéra Slovenskej republiky, hlavného hygienika a všetkých ktorí rozhodujú o protipandemických opatreniach na území Slovenskej republiky, aby prehodnotili svoj zámer od 1. 10. 2020 zakázať svadby nad 30 ľudí. Máme za to, že za dodržaní určitých nariadení (častá dezinfekcia priestorov, dezinfekcia rúk, prekrytie horných dýchacích ciest počas sobáša, …) dokážeme zmenšiť riziko prenosu nákazy. Ďalej uvádzame ako dôvod fakt, že na svadbe sa zúčastňujú rodinní príslušníci a priatelia, ktorí sú v kontakte aj v bežné dni. V neposlednom rade sa nám budúcim manželom, manželkám a svadobným dodávateľom nepáči, že prichádzame kvôli takýmto nariadeniam o nemalé peniaze a v konečnom dôsledku aj o prácu, čo spôsobuje, že sa dostávame do zlej životnej situácie. Chápeme situáciu a urobíme na svojich svadbách všetko pre bezpečnosť ľudí. Žiadame, aby sa svadby, ktoré sme tak dlho plánovali a chystali mohli uskutočniť s hosťami do 150 ľudí, prípadne aspoň 100 ľudí. Veríme, že vypočujete hlas ľudu a prehodnotíte svoj návrh. S pozdravom všetci budúci mladomanželia, dodávatelia a svadobní hostia.

>> prejsť na stánku petície a podpísať >>>>>

11.september 2020
Zasadala pandemická komisia, budú sa meniť niektoré opatrenia

Pandemická komisia vlády SR po dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku a v zahraničí navrhuje nasledovné:
Od stredy 16. 9.2020 sa na celom území Slovenska obmedzí organizácia hromadných podujatí v hoteloch a prevádzkach verejného stravovania s výnimkou svadobných hostín a karov.

Svadba, koronavirus, COVID, sadecky

© Jozef Sádecký Photography

10.9.2020

Opatrenia v zariadeniach verejného stravovania, napríklad v reštauráciách:

Od 18. septembra do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.), s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 150 osôb. Skutočnosť, že podujatie patrí do tejto výnimky, musí vedieť organizátor preukázať.

Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.

Opatrenie z 9.9.2020 k organizácii hromadných podujatí nájdete tu.
______________________________________________

Aktuálne platné hygienické opatrenia – Svadba a koronavírus COVID-19

Sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady

Platnosť nariadenia od: 1. septembra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Konanie sobášov, bohoslužieb a iných cirkevných obradov je podmienené zabezpečením:

 • vstupu a pobytu v kostole (alebo v príslušných priestoroch) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • dezinfekcie na ruky alebo jednorazových rukavíc pri vstupoch,
 • sedenia (mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti) tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
 • dodržiavania respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu) a nepodávania si rúk,
 • úplneho vylúčenia (z obradov) osôb s nariadenou karanténou alebo akýmkoľvek príznakom respiračného infekčného ochorenia,
 • pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • dezinfikovanie použitých bohoslužobných a iných predmetov,
 • dezinfekcie rúk pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov; pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku; v prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky,
 • pri prijímaní „pod obojím“ nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • odstránením (len ako odporúčanie) nádob s vodou (napr. sväteničky) z obradných priestorov,
 • odporúčaním, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu),
 • častej dezinfekcie priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Hromadné podujatia, opatrenie k organizácii hromadných podujatí od 1.9.2020  >> info tu >>

Svadobné obrady, pohrebné obrady, bohoslužby a ďalšie náboženské obrady sa môžu konať za dodržania protiepidemických opatrení. Pobyt v priestoroch je možný len s rúškom alebo podobne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúška nemusia mať na svadbe ženích a nevesta). Pri vchode je potrebné vydezinfikovať si ruky. Odporúča sa dodržiavať dostatočný rozostup. Ak to možnosti a počasie dovolí, treba uprednostniť vykonávanie obradov v exteriéri.

V priestoroch treba vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 – zmeny platné na celoštátnej úrovni. (Opatrenia vydané regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva platné nad rámec celoplošných opatrení je možné nájsť na stránkach jednotlivých RÚVZ.)
– aktualizácia
10. 9.2020, celý článok TU >>

Pandemická komisia vlády SR navrhla obmedziť kapacitu svadieb na maximálne 30 ľudí s platnosťou od 1. októbra 2020. V zelených okresoch budú exteriérové hromadné podujatia pre najviac 200 ľudí, v interiéri pre 100 osôb. V oranžových a červených okresoch budú exteriérové hromadné podujatia pre najviac 100 osôb, interiérové podujatia pre 50 osôb.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Prajeme aj naďalej veľa optimizmu, trpezlivosti a pevné zdravie. Keď je zdravie, všetko sa dá zvládnuť a ak je Váš vzťah pevný a láska skutočná, prežije aj takýto odklad manželského sľubu.

Váš svadobný vyhľadávač Nasa-svadba.sk

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Všetky bližšie info a podrobné znenia nájdete na www.uvzsr.sk alebo aktuálne platné hygienické opatrenia na www.korona.gov.sk

*  údaje použité z uvzsr.sk
** údaje použité z korona.gov.sk

 


Pôvodný článok – JAR 2020

Svadba a obdobie karantény

nájdete tu >>

 

Kategórie : Svadobná hostina